euroteken-klein

Om onze activiteiten, waaronder de Nieuwjaarsborrel en het uitbrengen van de Bode mogelijk te maken, hebben wij uw bijdrage nodig. Daarom vragen wij u om de contributie aan ons over te maken, uiteraard voor zover u dat al niet gedaan heeft.

In de jaarvergadering van april 2015 is besloten de contributie te handhaven op een bedrag ad € 15,- per huishouden per jaar. Er zijn dit jaar echter aanmerkelijk minder activiteiten uitgevoerd of gepland dan vorig jaar met alle activiteiten rondom het singelplan en singelfeest. Het bestuur stelt daarom voor om, als contributie voor 2015 en 2016 tezamen, € 20,- per huishouden over te maken (natuurlijk blijft meer altijd welkom).

Onze bankrekening is: ING Bank: NL50 INGB 0008 4181 38

Namens de vereniging: bedankt!