Op woensdag 5 april houden we onze jaarlijkse jaarvergadering in De Waerschut, Van Waerschutstraat 11.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Het bestuur legt verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen jaar en we bepalen samen welke acties we in 2017 gaan oppakken. De vereniging bestaat 25 jaar, dus denk maar vast na over een leuk feest dat we kunnen organiseren! Het verslag van de vorige jaarvergadering kunt u hier vinden. Op de agenda staan:

 1. Welkom aan de nieuwe bewoners
 2. Jaarrekening en acties 2016
 3. Activiteiten 2017
  1. Dit jaar weer een Barbecue?
  2. Jubileumfeest 2017 (25 jaar VBP)
 4. Begroting 2017
 5. Graffiti probleem
 6. Samenwerking met andere organisaties in de wijk
 7. Stand van zaken bouwactiviteiten (Proveniersplein, De Provenier)
 8. Rondvraag