Alle bewoners van de Provenierssingel en het Proveniersplein kunnen lid worden van de Vereniging Bewoners Provenierssingel (VBP). De jaarlijkse contributie is in de Jaarvergadering van 16 april 2014 vastgesteld op minimaal 15,- euro. Het bedrag dient overgemaakt te worden op:

bankrekening NL 50 INGB 0008 4181 38 t.n.v. Vereniging Bewoners Provenierssingel.

Afgezien van  incidentele projectsubsidies (voor Raamkunst) worden alle activiteiten van de VBP bekostigd vanuit de contributiegelden. Het is dus voor het actief voortbestaan van de VBP van belang dat bewoners lid worden.