Johannes Ode houdt een weblog bij waarin hij in beeld en woord verslag doet van activiteiten die in Rotterdam Noord plaatsvinden.

Zo heeft hij ook een verslag gemaakt van het Singelplanfeest/Raamkunst op zaterdag 27 september j.l.: www.Noord010inbeeld.blogspot.com