Donderdag 5 april hebben we onze jaarvergadering in de Waerschut, u bent welkom vanaf 19.45 uur, we beginnen om 20.00 uur. Het bestuur zal hier verantwoording afleggen over de activiteiten en financiën van 2017. Heeft u ideeën en wilt u zelf betrokken zijn bij activiteiten? Dit is het moment om in beweging te komen en met uw buren van de singel te bespreken hoe we dit kunnen gaan doen. We zien de buurt ook veranderen. Veel panden worden gesplitst en worden nu als studio’s verhuurd. Waar de één een zucht van verlichting slaakt omdat er eindelijk meer jongeren in de straat komen wonen, horen we ook geluiden over gentrification en overlast van airbnb en studentenhuizen. De jaarvergadering is ook een mooi moment om het over dit soort onderwerpen te hebben. Dus, heeft u een vraag of een mening of een probleem, kom ook!

Op de agenda staan:

  1. Welkom aan de nieuwe bewoners
  2. Jaarrekening en acties 2017
  3. Dit jaar weer een Barbecue?
  4. Vervuiling
  5. Begroting 2018
  6. Samenwerking met de wijkraad
  7. Bouwactiviteiten (De Provenier)
  8. Rondvraag