Op maandag 13 april vond de jaarvergadering plaats van de Vereniging Bewoners
Provenierssingel. Lees het concept-verslag hier.