Maand: januari 2020

Hans Rombouts tot erelid benoemd van de VBP

Vanmiddag is op de nieuwjaarsreceptie Hans Rombouts tot erelid van de Vereniging Bewoners Provenierssingel benoemd. De statuten van de vereniging zijn er helder over dat alleen bewoners van de singel en het plein lid mogen zijn. Nu Hans verhuisd is, is daarmee automatisch zijn gewone lidmaatschap ook beëindigd. Hans is 13 jaar bestuurslid van de vereniging geweest (1999-2012), waarvan ook een groot deel voorzitter, hij is actief geweest om onder andere het beeld van Klaas Gubbels in de singel geplaatst te krijgen en hij heeft letterlijk geschiedenis geschreven over de singel met onder mee zijn boeken over Gerard Héman en de singels. Met het erelidmaatschap willen we Hans nogmaals bedanken voor zijn enorme inzet voor het woonklimaat aan de singel.

Belangrijke data voor 2020

In 2020 bestaat de singel 125 jaar, voorwaar een mooie leeftijd! We zullen hier onder andere bij stilstaan op

zondag 5 januari, nieuwjaarsreceptie bij Booon, vanaf 16.00 uur

woensdag 8 april, jaarvergadering (locatie nnb), vanaf 20.00 uur

zaterdag 5 september, barbeque