Maand: februari 2014

Vereniging Bewoners Provenierssingel/-plein

Wie we zijn

De VBP is een ongesubsidieerde vereniging van bewoners van de Provenierssingel/-plein te Rotterdam. De VBP houdt zich nadrukkelijk alleen bezig met zaken die de Provenierssingel/-plein aangaan. Het doel van de VBP is om de leefbaarheid en de woonomgeving in brede zin te versterken. Ook onderhoudt de VBP contacten met derden zoals gemeentelijke diensten, de politie, cultureel-maatschappelijke instanties etc. en neemt zij, waar dat aan de orde is, deel aan overlegvormen (zoals tijdens het Singelplan). Van meet af aan heeft de VBP zich beijverd om kunst in de openbare ruimte te realiseren. Dit heeft tot een aantal concrete resultaten geleid. Ook organiseert zij jaarlijks de manifestatie Raamkunst. Zie verder onder Raamkunst. Alle activiteiten worden bekostigd uit de opbrengst van de contributie van de leden, allen bewoners van de Provenierssingel/-plein, en met subsidies in verband met Raamkunst.

De exacte oprichtingsdatum is niet bekend, maar ligt ergens in, of rondom, het jaar 1998, toen ook de eerste editie van Raamkunst georganiseerd werd.

(meer…)