Bloembollen aan de Provenierssingel

bollenplanten1Al snel nadat de Provenierssingel vernieuwd uit de grondige renovatie tevoorschijn was gekomen, constateerden een aantal singelbewoners dat het, vooral in het voorjaar, als we verlangend uitkijken naar warmte en kleur, het wel erg groen is aan de singel. We bedachten dat hier en daar een bloembollenperk in het gras de zaak op zou kunnen fleuren.

bollenplanten2In april 2016 hadden we een eerste overleg met de gemeentelijke afdeling beheer & uitvoering groen en water, in de persoon van Gerard Treijtel, die enorm enthousiast reageerde en ons aan alle kanten van advies diende. We liepen langs de singel en bepaalden plaatsen in het grasveld die geschikt zouden zijn voor bloembollen. Gerard adviseerde ons om grote perken aan te planten met gemengde bollenpakketten, verschillend van type bol, kleur en bloeitijd, zodat er lang van de bollenpracht te genieten zou zijn. We kwamen tot een voorstel dat meteen in april in de Jaarvergadering van de VBP ingebracht werd. Daar reageerde iedereen heel positief en werd tot een kleine financiƫle bijdrage besloten. We gingen, samen met Gerard, verder aan de slag, en kozen uit een catalogus, met schier oneindige mogelijkheden, een aantal bollenmengsels met een variatie aan kleurschakeringen, doorbloeiend (van februari tot mei) en vlinders en bijen aantrekkend.

bollenplanten3Een subsidieaanvraag bij de Gebiedscommissie leverde een positieve reactie op: zij betaalde de bloembollen als wij zelf voor de menskracht en overige kosten zorg zouden dragen. Men honoreerde niet de aanvraag voor bollen aan de westzijde van de singel, dit in verband met de werkzaamheden aan het C.S.-plein. Dit gedeelte van de singel pakken we dus op zodra het werk daar gebeurd is.

bollenplanten4Gelukkig leverde een oproep aan de bewoners voldoende helpende handen op en op zaterdag 5 november was het zo ver: met een kleine 20 mensen werkten we op vijf plaatsen (kop van de singel bij het kunstwerk van Gubbels, zuidzijde van de singel ter hoogte van de Molenwaterweg, zuidzijde van de singel naast de Kerkbrug) een kleine 19.000 bollen de grond in. Een verrassing was dat we (gelukkig) de bollen niet stuk voor stuk hoefden te planten, maar dat we het gras moesten afplaggen, vervolgens de bollen uitstrooien en ten slotte de plaggen weer terugleggen. Een pittige klus die we nooit voor elkaar hadden gekregen zonder de energieke hulp en adviezen van Rob van Heugten, wijktuinman van de gemeente Rotterdam. Een aantal bewoners hadden voor een overheerlijke catering gezorgd en om 13.00 uur, na vier uur zwoegen, sloten we met een overheerlijke lunch af.
bollenplanten5Het is een bijzondere ervaring dat een bewonersinitiatief zoveel steun krijgt van de Gebiedscommissie en de afdeling groen, in dit geval in de personen van Gerard Treijtel en Rob van Heugten.

We kijken vol verwachting uit naar het voorjaar!