Categorie: Uncategorized

Hans Rombouts tot erelid benoemd van de VBP

Vanmiddag is op de nieuwjaarsreceptie Hans Rombouts tot erelid van de Vereniging Bewoners Provenierssingel benoemd. De statuten van de vereniging zijn er helder over dat alleen bewoners van de singel en het plein lid mogen zijn. Nu Hans verhuisd is, is daarmee automatisch zijn gewone lidmaatschap ook beëindigd. Hans is 13 jaar bestuurslid van de vereniging geweest (1999-2012), waarvan ook een groot deel voorzitter, hij is actief geweest om onder andere het beeld van Klaas Gubbels in de singel geplaatst te krijgen en hij heeft letterlijk geschiedenis geschreven over de singel met onder mee zijn boeken over Gerard Héman en de singels. Met het erelidmaatschap willen we Hans nogmaals bedanken voor zijn enorme inzet voor het woonklimaat aan de singel.

Belangrijke data voor 2020

In 2020 bestaat de singel 125 jaar, voorwaar een mooie leeftijd! We zullen hier onder andere bij stilstaan op

zondag 5 januari, nieuwjaarsreceptie bij Booon, vanaf 16.00 uur

woensdag 8 april, jaarvergadering (locatie nnb), vanaf 20.00 uur

zaterdag 5 september, barbeque

5 april jaarvergadering

Op woensdag 5 april houden we onze jaarlijkse jaarvergadering in De Waerschut, Van Waerschutstraat 11.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Het bestuur legt verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen jaar en we bepalen samen welke acties we in 2017 gaan oppakken. De vereniging bestaat 25 jaar, dus denk maar vast na over een leuk feest dat we kunnen organiseren! Het verslag van de vorige jaarvergadering kunt u hier vinden. Op de agenda staan:

 1. Welkom aan de nieuwe bewoners
 2. Jaarrekening en acties 2016
 3. Activiteiten 2017
  1. Dit jaar weer een Barbecue?
  2. Jubileumfeest 2017 (25 jaar VBP)
 4. Begroting 2017
 5. Graffiti probleem
 6. Samenwerking met andere organisaties in de wijk
 7. Stand van zaken bouwactiviteiten (Proveniersplein, De Provenier)
 8. Rondvraag

Vanmiddag barbeque

Nog even op een rijtje wat we vanmiddag voor de Bring your own BBQ geregeld hebben, en wat de veertig deelnemers zelf mogen meenemen:

Wij hebben mooi weer, een barbeque en wat sausjes, salade, rijst, stokbrood en het eerste drankje. Dit alles met de hulp van Booon, Cazuela en Dunya. Er zijn drie bankjes en 12 stoelen. Wil je zeker een zitplek: neem een stoel mee. We hebben bordjes, glazen en bestek.

Wat mag je zelf meenemen:

 • alles wat je op de BBQ wil leggen zoals vegaburgers en/of BBQ-vlees of …
 • extra drinken
 • een goed humeur!
 • eventueel tafel en/of stoelen

We zitten op het terras aan de singel bij de zonnebaadster, vanaf 16.30 uur tot circa 20.30 uur.

Nieuwbouw De Provenier

Middin (de eigenaar van De Provenier) heeft ons een tussenbericht gestuurd deze week. Men is nog druk bezig met het afronden van het definitief ontwerp voor de nieuwbouw van De Provenier. Het is de planning om op 1 juni de plannen formeel in te dienen bij de gemeente. Vooraf zullen we als omwonenden nog een uitgebreide presentatie krijgen van de plannen. Wordt vervolgd dus!

Provenier_april_2016_2   Provenier_april_2016_1  Provenier_april_2016_3

We hebben al wel wat technische informatie gekregen over bijvoorbeeld de nieuwe fundering. De palen gaan gedraaid worden (niet geslagen dus) en de ontgraving is ook zo beperkt dat er geen bemaling nodig is. Dat beperkt de kans op schade voor omliggende panden al weer.

Aan bouwplan De Provenier wordt nog flink geschaafd

Op 11 november en 16 december is het bouwplan voor De Provenier besproken in de gemeentelijke Welstand- en Monumentencommissie. Het plan is nog flink in beweging. De entree van het verzorgingsgebouw komt (weer) aan de kant van de Versijdenstraat terwijl aan de kant van de Van Waerschutstraat het “buurttrefpunt” wordt gerealiseerd, De conclusie van de commissie op 16 december was dat met de “aanpassingen van het plan een goede richting is ingeslagen. Op enkele cruciale punten wordt nog niet tegemoet gekomen aan de criteria, een en ander zoals in de bovengenoemde aandachtspunten weergegeven. Met vertrouwen ziet de commissie een verder uitgewerkte versie van het plan tegemoet, waarin de gemaakte opmerkingen zijn verwerkt.”

Lees het complete verslag van de behandeling in de commissie hier.

Planning werkzaamheden Proveniersplein bekend

Op 26 november heeft de gemeente in de Baptistenkerk op een bewonersbijeenkomst de fase 3 provenierspleinplanning van de werkzaamheden rond het Proveniersplein gepresenteerd. Het werk duurt van mei 2016 tot voorjaar 2018. Op de website www.rotterdam.nl/proveniersplein is alle beschikbare informatie te vinden. Als je klikt op het plaatje, kom je ook meteen bij de plattegrondjes waar op staat wanneer men waar aan het werk is. De gemeente heeft ons uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep gedurende het werk. Twee bewoners van de singel zullen onze Vereniging Bewoners Provenierssingel vertegenwoordigen. Heb je vragen, die niet direct beantwoord kunnen worden door de gemeente, mail ze naar provenier @ gmail . com.

Voorlopig ontwerp van De Provenier

Op donderdag 15 oktober heeft de architect van Middin (Candice de Rooij van KAW) het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van de Provenier gepresenteerd. Er waren geen grote verrassingen, maar naarmate een ontwerp concreter wordt, zijn er wel altijd dingen die je meer bevallen en dingen die tegenvallen. Laten we met wat positiefs beginnen. De architect en Middin kiezen er voorlopig voor om het gevelgedicht van Jana Beranová op dezelfde plek te laten terugkeren. Mooi!

Van Waerschutstraat

Het ontwerp voor het gebouw is principieel anders dan nu. Nu is er een gebouw dat een beetje over het kavel slingert en her en der open buitenruimte creëert. In de nieuwbouw kiest men voor een gesloten bouwblok dat zo groot mogelijk is. Vervolgens creëert men aan de binnenzijde van het bouwblok een zo groot mogelijke binnentuin. Het bouwblok wordt flink hoger. Van soms 3 hoog gaat het over de hele lengte naar 4 hoog. Vier hoog straks is een ruime meter hoger dan 4 hoog nu, doordat de verdiepingen hoger worden. Dat laatste kan ik goed begrijpen: de plafonds zijn nu wel erg laag. Waar nu de gevel nog terugspringt in de Van Waerschutstraat, komt straks een strakke gevel, zo ver mogelijk naar de straat. Het gevolg van hogere bebouwing die dichter op de straat staat, laat zich raden: minder licht in de Van Waerschutstraat. En aan de Versijdenstraat verdwijnt de tuin met walnotenbomen en bankjes.

Dan de voorgevel: men denkt op de begane grond een open entreeruimte van twee meter diep te maken, over een breedte van circa tien meter. Ik geloof niet dat aan de Provenierssingel zo’n ruimte kan zonder dat het gaat leiden tot overlast. In de vergadering hebben verschillende omwonenden Middin al gewaarschuwd dat een open entree geen goed idee lijkt.

vooraanzicht

Over het uiterlijk hebben een aantal omwonenden natuurlijk ook gereageerd. De kleine erkers die men wil maken in de zijstraten worden sympathiek beoordeeld. Over de betonnen plint aan de voorzijde is wat meer twijfel: dit lijkt wel erg graffiti-gevoelig. En de afwerking aan de dakrand lijkt wel erg subtiel. Maar goed, denk ik dan: daar heeft een welstandscommissie hopelijk meer verstand van dan ik. Qua parkeren ziet het er vrij aardig uit. Men kan op circa hetzelfde aantal parkeerplaatsen uitkomen als nu het geval is – mits de gemeente een beetje meewerkt. Wel denkt men de parkeerplaatsen aan de singel te verplaatsen naar de zijstraten. Dat heeft uiteraard voor- en nadelen.

gevels

Hoe wordt dit vervolgd? het plan gaat naar Welstand en daarna laat Middin weten hoe ze het voorlopig ontwerp laten uitwerken naar een definitief ontwerp. Ondertussen zitten we niet stil. We gaan een lijstje bespreekpunten opstellen over de verwachte problemen in de bouwfase (verkeer, parkeren, aanbrengen heipalen, grondwateronttrekking, schade-afhandeling etc) en zullen dat binnenkort bespreken met Middin.

Wil je meepraten? Meld je even aan bij provenier @ gmail . com .

Update van Edwin

Vrijdag 9 oktober: geen stroom! (Prov 1- 49)

Stedin sluit aanstaande vrijdag een flink stuk van de straat (nummers 1 – 49) van het stroom af tussen 08.30 en 14.30 uur. Ook in de Van der Sluysstraat 460 t/m 560 en 87 t/m 109 en de Van Waerschutstraat 26 t/m 42 is er geen stroom.

De oorzaak is een storing in de openbare verlichting, waarvan ze geen idee hebben waar die precies zit. Er hoeft niet in de straat gegraven te worden, alleen in de trottoirs.

Als ik de tips van Stedin lees, is het toch wel zaak om je als bewoner goed voor te bereiden!!

tips Stedin