Categorie: Uncategorized

Nieuwbouwplannen De Provenier

oppervlakte begane grond

De eigenaar van verzorgingstehuis De Provenier, Middin, heeft in september bekend gemaakt dat men een nieuw verzorgingstehuis voor 75 personen wil gaan bouwen op de huidige locatie. Sloop en nieuwbouw dus. Het speelt al op korte termijn. Eind 2015 wil men de huidige bewoners laten verhuizen. Medio 2016 wil men starten van de bouw en eind 2017 zou alles gereed moeten zijn. Ergens tussen januari en juni 2016 is de sloop gepland. Wat mij betreft zo laat mogelijk. Een “gat” in de Provenierssingel is niet prettig, zeker niet zolang de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw niet is verleend. Het is een ambitieuze planning, zeker omdat de bouwplannen nog niet definitief zijn. (De geschetste bouwblokken in de presentatie zijn dus slechts schetsen!)

Wat is er al bekend? Het nieuwe gebouw krijgt vier verdiepingen (net als nu) maar wordt wel hoger, omdat alle verdiepingen iets hoger worden. Verder is het de wens om het tuintje op de hoek van de singel met de Versijdenstraat te gaan bebouwen. Dit is overigens nog gemeentegrond. Hier schijnt o.a. een mooie notenboom te staan nu. Ik kijk bij het passeren altijd naar het mooie groen aan de singel, dus ik hoor graag wat de andere omwonenden er van vinden als het groen mocht verdwijnen. De entree wil men aan de Provenierssingel zijde maken, waar ook een trefpunt met een publieke functie zou kunnen komen. Concrete ideeën over de invulling van het trefpunt heeft men overigens nog niet.

Met vertegenwoordigers van twee aangrenzende VVE’s, de wijkvereniging en onze bewonersvereniging hebben we met de projectleider van Middin afgesproken regelmatig overleg te hebben over de voortgang in de plannen. Het lijkt me goed als we met meer leden van de vereniging de ontwikkelingen actief gaan volgen. Heb je interesse, meld je even aan via provenier @ gmail . com .

Edwin

Wijkvisie Provenierswijk

In de Provenierswijk heeft een groep bewoners, verenigd in de werkgroep wijkvisie, zich gebogen over de toekomst van de Provenierswijk. Zij reageerde op de presentatie door woningcorporatie PWS (nu Havensteder) van de Wijkvisie voor de Provenierswijk. In zo’n wijkvisie beschrijft de woningcorporatie wat zij in de toekomst van plan is met haar woningen in de wijk, en vertelt hoe zij dit ziet in relatie tot de ontwikkeling van de wijk als geheel. Een groep bewoners die actief is in de wijk, was ongerust over onderdelen van de plannen. Ze waren het niet eens met onder andere het slopen van goede huurwoningen voor nieuwe koopwoningen en de keuze om op enkele plekken de bestaande bouwblokstructuur te doorbreken. Ook ontbrak naar hun mening in deze wijkvisie een duidelijke opvatting over de wijk als geheel. Zij zijn bij elkaar gaan zitten om een visie te schrijven waarvan ze denken dat die beter aansluit op de opvattingen die in de Provenierswijk zelf leven over de toekomst.

Meer informatie en het rapport Wijkvisie vindt u op www.provenierswijk.nl/VBP

Een tweede informatie- en discussiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 mei vanaf 20.30 uur in De Waerschut. Iedereen van harte uitgenodigd!

 

Info avond Waterhuishouding Provenierswijk

Op donderdag 17 april 2014 organiseert de gemeente Rotterdam (Central District) een informatieavond voor bewoners over de waterhuishouding in de Provenierswijk.

Plaats: dr. J.E. Feisserkapel, Proveniersstraat 52

Tijd: 17 april 20.-00-22.00 uur.