Categorie: VBP

BBQ 14 september BBQ

Op zaterdag 14 september hebben we onze jaarlijkse barbecue. Bij het beeld van de Zonnebaadster (ter hoogte van nummer 29) beginnen we rond 16.30 uur. Meld je wel even aan svp!

uitnodiging_2019

Een goede kijk op de singel

Op 21 april hebben we met een aantal actieve bewoners weer een schouw gedaan van de singel. In het algemeen ligt de singel er prachtig bij. Er zijn echter wel een aantal groenvakken die door recente werkzaamheden nog vernield zijn of die – zoals bij de tramlus – ook door verkeerd gebruik als parkeerterrein flink te lijden hebben. Zowel in de singel als in de groenvakken met bodemdekkers verzamelt zich enorm veel vuil. Hierover gaan we met de gemeente binnenkort in gesprek om te bespreken of we hier samen  verbetering in kunnen brengen. Verder hebben we zo’n 25 meldingen doorgegeven met de BuitenBeter-app, variërend van verzakkingen, fietswrakken tot de paddenstoelen die helaas al op de vernieuwde Kerkbrug groeien.

Burenborrel

De komende maanden vindt de Burenborrel plaats op:

vrijdag 30 mei 16.30-18.00 uur

vrijdag 27 juni 16.30-18.00 uur

vrijdag 29 augustus 16.30 – 18.00 uur

Locatie: Caffé Booon, Proveniersstraat/Molenwaterweg.

Kom gezellig bijpraten en/of kennismaken met uw mede-singelbewoners!

Lidmaatschap VBP

Alle bewoners van de Provenierssingel en het Proveniersplein kunnen lid worden van de Vereniging Bewoners Provenierssingel (VBP). De jaarlijkse contributie is in de Jaarvergadering van 16 april 2014 vastgesteld op minimaal 15,- euro. Het bedrag dient overgemaakt te worden op:

bankrekening NL 50 INGB 0008 4181 38 t.n.v. Vereniging Bewoners Provenierssingel.

Afgezien van  incidentele projectsubsidies (voor Raamkunst) worden alle activiteiten van de VBP bekostigd vanuit de contributiegelden. Het is dus voor het actief voortbestaan van de VBP van belang dat bewoners lid worden.

Brief terrassenbeleid

In maart 2013 schreef de VBP een brief:

Zeer geacht College van B & W Rotterdam,

Het bestuur van de Vereniging Bewoners Provenierssingel heeft tot haar verontrusting kennis genomen van het feit dat de uitvoering van het gezamenlijk terrassenplan van het kruispunt Proveniersstraat/ Molenwaterweg flinke vertraging heeft opgelopen. lees meer..

Vereniging Bewoners Provenierssingel/-plein

Wie we zijn

De VBP is een ongesubsidieerde vereniging van bewoners van de Provenierssingel/-plein te Rotterdam. De VBP houdt zich nadrukkelijk alleen bezig met zaken die de Provenierssingel/-plein aangaan. Het doel van de VBP is om de leefbaarheid en de woonomgeving in brede zin te versterken. Ook onderhoudt de VBP contacten met derden zoals gemeentelijke diensten, de politie, cultureel-maatschappelijke instanties etc. en neemt zij, waar dat aan de orde is, deel aan overlegvormen (zoals tijdens het Singelplan). Van meet af aan heeft de VBP zich beijverd om kunst in de openbare ruimte te realiseren. Dit heeft tot een aantal concrete resultaten geleid. Ook organiseert zij jaarlijks de manifestatie Raamkunst. Zie verder onder Raamkunst. Alle activiteiten worden bekostigd uit de opbrengst van de contributie van de leden, allen bewoners van de Provenierssingel/-plein, en met subsidies in verband met Raamkunst.

De exacte oprichtingsdatum is niet bekend, maar ligt ergens in, of rondom, het jaar 1998, toen ook de eerste editie van Raamkunst georganiseerd werd.

(meer…)