Wie we zijn

De VBP is een ongesubsidieerde vereniging van bewoners van de Provenierssingel/-plein te Rotterdam. De VBP houdt zich nadrukkelijk alleen bezig met zaken die de Provenierssingel/-plein aangaan. Het doel van de VBP is om de leefbaarheid en de woonomgeving in brede zin te versterken. Ook onderhoudt de VBP contacten met derden zoals gemeentelijke diensten, de politie, cultureel-maatschappelijke instanties etc. en neemt zij, waar dat aan de orde is, deel aan overlegvormen (zoals tijdens het Singelplan). Van meet af aan heeft de VBP zich beijverd om kunst in de openbare ruimte te realiseren. Dit heeft tot een aantal concrete resultaten geleid. Ook organiseert zij jaarlijks de manifestatie Raamkunst. Zie verder onder Raamkunst. Alle activiteiten worden bekostigd uit de opbrengst van de contributie van de leden, allen bewoners van de Provenierssingel/-plein, en met subsidies in verband met Raamkunst.

De exacte oprichtingsdatum is niet bekend, maar ligt ergens in, of rondom, het jaar 1998, toen ook de eerste editie van Raamkunst georganiseerd werd.

Wat we doen

De VBP organiseert jaarlijks een aantal activiteiten:

  • Januari: Nieuwjaarsreceptie bij een van de horecagelegenheden in de Proveniersstraat.
  • April: Jaarvergadering van de VBP.
  • September/oktober gedurende twee weken: Raamkunst.
  • Aantal keer per jaar: Groenonderhoud.
  • Hele jaar door: Kennismakings-/welkomstbezoek aan nieuwe bewoners.
  • Uitgave van de Proveniersbode: circa zes keer per jaar.
  • Onderhouden en actualiseren van de website.
  • Deelnemen aan overleggen ten behoeve van de bewoners van de singel. Gedurende de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk Singelplan neemt de VBP deel aan de Procesgroep Singelplan en de Schouwgroep uitvoering Singelplan.

De activiteiten worden door de bestuursleden en door een aantal actieve bewoners uitgevoerd.

Bestuur

Het bestuur van de VBP bestaat uit bewoners van de Provenierssingel/-plein en wordt jaarlijks tijdens de Jaarvergadering gekozen. Het bestuur vergadert eenmaal per maand bij een van de bestuursleden thuis.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Janine Kroeze, voorzitter                            Provenierssingel 19C      06-52630866
Bert Moerkerk, penningmeester                 Provenierssingel 79B      06-24405027
Irma de Carpentier                                     Provenierssingel 36         06-51861174
Joyce Ryken                                               Provenierssingel 10        06-52392128
Irma de Carpentier 1e van links, Bert Moerkerk 2e van links, Janine Kroeze 3e van links, Joyce Ryken 4e van links.
Irma de Carpentier 1e van links, Bert Moerkerk 2e van links, Janine Kroeze 3e van links, Joyce Ryken 4e van links.

Bron: “Rotterdam, De Noorderlingen, 1001 groepsportretten” van Linda Malherbe en Joop Reijngoud

Word lid
De VBP is een financieel gezonde vereniging en dat willen we graag zo houden! Daarvoor is het, naast een verstandig voeren van het huishoudboekje, nodig dat voldoende bewoners lid zijn en hun contributie betalen. Het lidmaatschap kost slechts 15 euro per jaar. Bewoners kunnen dit bedrag over maken op de girorekening 8418138 van de VBP. Vermeld daarbij naam & huisnummer. Alle bewoners van de Provenierssingel/-plein worden opgeroepen om lid te worden en minimaal 15 euro over te maken.

Statuten VBP

Nog invoegen